Allt inom flytt!        Tel: 040 19 02 01        Malmö Flytt- o Möbeltransport


Trafiktillstånd


Vilka speciella krav skall uppfyllas av flyttfirman för att kunna erhålla ett trafiktillstånd?
- På flyttföretaget skall finnas en kompetent och trafikansvarig person
- En ansökan om trafiktillstånd skall prövas av Transportstyrelsen
- Tillståndshavaren måste avlägga flera prov hos Vägverket för att visa sitt yrkeskunnande.
- Tillståndsökaren/na får inte ha ett kriminellt förflutet

Hur kan man se att flyttfirman jag tänker anlita har ett trafiktillstånd?
- Ett yrkestrafikmärke skall finnas väl synligt på flyttbilens framruta
- Man kan be flyttfirman skicka hem en kopia av trafiktillståndet
- Ta kontakt med Transportstyrelsen för att kontrollera att ett tillstånd finns: Transportstyrelsen

Har Malmö Flytt- o Möbeltransport ett tillstånd ??
- Ja, - ett yrkestrafiktillstånd finns utfärdat av Transportstyrelsen
- Ett yrkestrafikmärke finns väl synligt på flyttbilens framruta

   Transportstyrelsen har beslutat att inte utfärda yrkestrafikmärken fr o m 1 jan 2010.
   Vi beklagar detta då vi använt märket för att visa att vår flyttbil används i seriös verksamhet!

   

Lagen säger att:
"Den som ställer fordon och förare till allmänhetens förfogande för att mot betalning utföra tjänster ska ha yrkestrafiktillstånd."
Straffet för att anlita ett företag utan trafiktillstånd är böter eller fängelse i högst ett år.
Även den som kör olaga yrkesmässig trafik riskerar ett fängelsestraff !

Läs mer om Yrkestrafiklag (1998:490)