Allt inom flytt!        Tel: 040 19 02 01        Malmö Flytt- o Möbeltransport


Försäkringar


Vi har samtliga företagsförsäkringar tecknade hos Trygg-Hansa !

- Transportöransvarsförsäkring T 800:2
Denna försäkring omfattar vårt ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar.
Försäkringen är kopplad till specifikt fordon och gäller med flytt i vårt flyttfordon med reg nr: XFE214.


- Ansvarsförsäkring
Ersätter andra typer av skador som våra arbetare kan orsaka under arbetets gång,
t ex skada skedd inne i lägenheten eller trapphus mm

Har Ni frågor rörande någon av våra försäkringar - ta kontakt med oss!Läs mer ...