Allt inom flytt!        Tel: 040 19 02 01        Malmö Flytt- o Möbeltransport


Magasineringar


Har Ni nyligen sålt Ert hus och ännu inte hittat ett nytt boende?
Söker Ni en tillfällig förvaring av enstaka möbler eller andra tillhörigheter?

Vi har möjlighet att magasinera såväl hela som delar av bohag!
Ni har möjlighet att tidsbestämma magasinering eller låta den löpa månadsvis.
Magasinerat bohag är inlåst i lagerlokal och kan endast nås genom att
behörig personal från flyttfirman följer med och låser upp.
Ni har olikt ett hyrt förråd på Shurgard inte samma fria tillträde men
man betalar i gengäld normalt sett mindre hos oss i hyra per månad!
Id-kort måste alltid uppvisas vid ankomst till magasinet!

Tänk noga igenom om det är något Ni vill få tillgång till under magasineringstiden.
Informera lagerpersonalen om detta gods innan det skall lastas in på magasin!
Följer Ni dessa råd undviks onödiga kostnader för att senare leta efter något
speciellt ni behöver få fram ur bohaget.
Detta utvalda gods placeras i så fall extra lättåtkomligt vid inlastningen.

Upplysning:
För tillfället finns yta ledigt på lagergolv. Kostnad är 150:-/m2 inkl moms.
Ditt bohag staplas efter hållbarhet på höjd för att spara golvyta och dina pengar.